Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

19 listopada 2019 r.
Ochrona danych osobowych w działalności bankowej - najnowsze orzecznictwo i decyzje PUODO, praktyczne problemy i interpretacje

 

Paweł Litwiński

Seminarium poprowadzi:
Dr Paweł Litwiński - adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Absolwent WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W przeszłości m.in. członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego. Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na kilku wyższych uczelniach

Ostatnie miesiące obfitują w nowe – nie zawsze dobre – wiadomości związane ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych. A to kwestia kopiowania dowodów tożsamości przez banki, a to konieczność usuwania danych osób, którym nie udzielono kredytu, a to wytyczne dotyczące przetwarzania danych w HR, a to kolejne kary związane ze stosowaniem RODO. Zostały też przeprowadzone przez PUODO pierwsze kontrole, także w sektorze finansowym.

 

Celem seminarium jest przedstawienie najistotniejszych kwestii związanych ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki organu ochrony danych osobowych. Zostaną szczegółowo omówione te praktyczne kwestie związane ze stosowaniem RODO, które wzbudzają najwięcej wątpliwości, a także zostanie przedstawione orzecznictwo PUODO i sądów administracyjnych mające wpływ na działalność sektora bankowego.

 

Grupa docelowa:

 • pracownicy departamentów odpowiedzialnych za produkty adresowane do konsumentów
 • pracownicy departamentów odpowiedzialnych za budowanie baz danych o klientach
 • pracownicy departamentów marketingu i relacji PR i promocji
 • pracownicy departamentów zajmujących się skargami klientów
 • pracownicy departamentów compliance
 • administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI)
 • oddziały instytucji kredytowych
 • radcy prawni

 

Omawiane zagadnienia (m.in.):

 • Rozliczalność, czyli klucz do zrozumienia RODO
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w praktyce banków
 • Współadministrowanie danymi osobowymi przez banki
 • Decyzje i stanowiska PUODO i ich wpływ na praktykę przetwarzania danych przez banki

 

Pobierz ulotkę z programem i formularzem zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Warszawa, 19 listopada 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 9

Termin nadsyłania zgłoszeń do 5 listopada 2019 r.

Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2020 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego