Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

11-12 lutego 2019 r.
Wdrożenie PSD2 i regulacyjnych standardów technicznych

 

Zbigniew Długosz

Seminarium poprowadzą:
Dr Zbigniew Długosz - partner w kancelarii FinTaxLegal, doktor nauk prawnych, ekonomista, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie z zakresie doradztwa prawnego, w szczególności na rzecz sektora bankowego, ubezpieczeniowego i usług płatniczych. Od początku swojej kariery zawodowej wspierał rozwój FinTech doradzając podmiotom z branży, obsługując wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rynku finansowym, a także biorąc udział w procesach legislacyjnych. Uczestnik koordynowanych przez KNF prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce oraz prac grupy Polish API. Ceniony prelegent na licznych wydarzeniach branżowych oraz prowadzący seminaria, warsztaty i szkolenia zarówno dla instytucji finansowych jak i dla organów nadzoru. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa rynków finansowych, w tym prawa bankowego, prawa usług płatniczych, prawa ubezpieczeń gospodarczych, a także w zakresie prawa ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego.

Konrad Stolarski

Dr Konrad Stolarski - partner w kancelarii FinTaxLegal, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doradzał w szeregu projektów o charakterze wielojurysdykcyjnym, podlegających jednocześnie pod różne krajowe i międzynarodowe porządki prawne oraz współuczestniczył w procesie legislacyjnym na etapie tworzenia ustaw kluczowych dla rynku finansowego. Od wielu lat ekspert prawny polskich i zagranicznych instytucji płatniczych i finansowych oraz ich organizacji branżowych. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa regulacji rynków finansowych i prawa nowych technologii, prawa konkurencji, prawa podatkowego oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków i możliwości otwierających się przed bankami i innymi dostawcami usług płatniczych w związku z wymogami PSD2 oraz regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (tzw. RTS), a także podsumowanie dotychczasowej praktyki wdrożenia tych przepisów. Kompleksowo omówione zostaną obowiązki nakładane przez RTS w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa, poufności i integralności indywidualnych danych uwierzytelniających, silnego uwierzytelniania oraz zasady udostępniania interfejsu do komunikacji z TPP, w tym ustanawiania mechanizmów awaryjnych. Całość tematyki zostanie zaprezentowana z szerokim uwzględnieniem istniejących standardów i praktyk rynkowych.

 

Grupa docelowa:

 • przedstawiciele banków, SKOK-ów oraz innych dostawców usług płatniczych, w szczególności:
  • członkowie zarządów
  • pracownicy departamentów produktowych
  • pracownicy departamentów prawnych
  • pracownicy departamentów operacyjnych
  • pracownicy departamentów IT
  • pracownicy departamentów compliance
  • pracownicy departamentów odpowiadających za obsługę klientów indywidualnych
 • przedstawiciele dostawców rozwiązań IT obsługujących sektor bankowy i usług płatniczych
 • przedstawiciele organów nadzoru nad rynkiem finansowym
 • przedstawiciele organów ochrony konsumentów

 

Omawiane zagadnienia:

 1. Dyrektywa PSD2 i regulacyjne standardy techniczne dotyczące silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (RTS)
 2. Działalność TPP przed i po wdrożeniu RTS
 3. Komunikacja między dostawcami prowadzącymi rachunki płatnicze a dostawcami usług TPP
 4. Interfejs specjalny i środki awaryjne w świetle RTS i wytycznych EBA
 5. Silne uwierzytelnianie klienta (SCA) i środki bezpieczeństwa
 6. Wyłączenia od obowiązku stosowania SCA i skutki ich zastosowania

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 1500 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę z formularzem zgłoszenia uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 11-12 lutego 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 5

Termin nadsyłania zgłoszeń do 25 stycznia 2019 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 10 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2019 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego