Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

8 lutego 2018 r.
Nowe obowiązki instytucji finansowych przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO)

 

Jan Byrski

Seminarium poprowadzą:
Dr Jan Byrski - adwokat, wspólnik w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów i Prawa UE w Krakowie. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w problematyce prawnej szeroko pojętego rynku instytucji finansowych, ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych), IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi. Autor lub współautor ponad 40 pozycji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii: Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej (Warszawa 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Ekspert prawny PIU i FROB.

Karol Juraszczyk Karol Juraszczyk - radca prawny w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie usług płatniczych, ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Posiada praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony konsumentów oraz prawa e-commerce. Reprezentował instytucję płatniczą przed organami nadzorującymi jej działalność, w tym KNF i GIIF. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja, doradzając podmiotom z sektora FinTech, w szczególności w zakresie prawa instytucji finansowych i prawa usług płatniczych. Doświadczenie zdobywał w zapewniając obsługę prawną jednego z wiodących dostawców usług płatniczych działających na polskim rynku. Reprezentował spółkę w procesach due dilligence oraz integracji post-transakcyjnej. Wcześniej był związany z obszarem rynków kapitałowych, pracując w działach Compliance dwóch domów maklerskich.

 

Celem seminarium jest omówienie regulacji wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), którego przepisy zaczną obowiązywać od 25 maja 2018 r.
W RODO, odmiennie niż jest to w dotychczasowym stanie prawnym, przewidziano bardzo wysokie kary pieniężne za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, co niewątpliwie wymusi jeszcze staranniejsze podejście do oceny ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w działalności bankowej.

 

Grupa docelowa:

  • radcy prawni i pracownicy działów prawnych banków
  • pracownicy departamentów odpowiedzialnych za produkty adresowane do konsumentów
  • pracownicy departamentów odpowiedzialnych za budowanie baz danych o klientach
  • pracownicy departamentów marketingu i relacji PR i promocji
  • pracownicy departamentów zajmujących się skargami klientów
  • pracownicy departamentów compliance
  • administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI)

 

Omawiane zagadnienia:

  1. Wzajemna relacja RODO a ustaw sektorowych
  2. Obowiązki administratora z RODO
  3. Organ ochrony danych i odpowiedzialność

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę oraz formularz uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 8 lutego 2018 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 5

Termin nadsyłania zgłoszeń do 25 stycznia 2018 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2018 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego