Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

7 marca 2018 r.
Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

Partner merytoryczny:
Baker & McKenzie

Paweł Wajda

Seminarium poprowadzi:
Prof. dr hab. Paweł Wajda - profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, Of Counsel w kancelarii Baker & McKenzie T. Krzyżowski i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp. k. Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących w szczególności regulacji rynków finansowych, instrumentów finansowych i instytucji finansowych, w tym komentarzy do takich ustaw jak kodeks postępowania administracyjnego, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz redaktor naukowy i autor komentarza do ustaw tworzących tzw. prawo rynku kapitałowego. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem finansowym, dysponuje bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie doradztwa dla instytucji finansowych oraz doradztwa w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dla instytucji finansowych.

 

Cele seminarium:
Celem szkolenia jest zapoznania uczestników z doświadczeniami wynikającymi ze stosowania ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w brzmieniu ustalonym na mocy postanowień nowelizacji ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omówiony zostanie wpływ tej nowelizacji na działalność instytucji finansowych nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prowadzący przeanalizuje również problemy, które pojawiły się w praktyce obrotu.

 

Grupa docelowa:
Pracownicy departamentów prawnych i departamentów compliance nadzorowanych instytucji finansowych, w tym w szczególności banków, zakładów ubezpieczeń i domów maklerskich.

 

Omawiane zagadnienia:

  1. Ratio nowelizacji – sprawność postępowania administracyjnego
  2. Nowy katalog zasad ogólnych
  3. Instytucje przeciwdziałające bezczynności i przewlekłemu prowadzeniu postępowania
  4. Doręczenie przez ogłoszenie/obwieszczenie
  5. Mediacja
  6. Milczące załatwienie sprawy
  7. Postępowanie uproszczone
  8. Administracyjne kary pieniężne

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę oraz formularz uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 7 marca 2018 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 5

Termin nadsyłania zgłoszeń do 19 lutego 2018 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2018 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego