Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

19 czerwca 2018 r.
Nowa ustawa o usługach płatniczych - kluczowe zmiany dla rynku finansowego

 

Jan Byrski

Seminarium poprowadzą:
Dr Jan Byrski - adwokat, wspólnik w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów i Prawa UE w Krakowie. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w problematyce prawnej szeroko pojętego rynku instytucji finansowych, ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych), IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi. Autor lub współautor ponad 40 pozycji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii: Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej (Warszawa 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Ekspert prawny PIU i FROB.

Karol Juraszczyk Karol Juraszczyk - radca prawny w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie usług płatniczych, ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Posiada praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony konsumentów oraz prawa e-commerce. Reprezentował instytucję płatniczą przed organami nadzorującymi jej działalność, w tym KNF i GIIF. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja, doradzając podmiotom z sektora FinTech, w szczególności w zakresie prawa instytucji finansowych i prawa usług płatniczych. Doświadczenie zdobywał w zapewniając obsługę prawną jednego z wiodących dostawców usług płatniczych działających na polskim rynku. Reprezentował spółkę w procesach due dilligence oraz integracji post-transakcyjnej. Wcześniej był związany z obszarem rynków kapitałowych, pracując w działach Compliance dwóch domów maklerskich.

 

Cele seminarium:
Celem seminarium jest omówienie najważniejszych zmian jakie wprowadzi ustawa implementująca tzw. dyrektywę PSD2 do polskiego porządku prawnego. Ustawa w znacznym stopniu zmieni kształt rynku usług płatniczych, a tym samym w sposób istotny wpłynie na działalność banków oraz innych dostawców usług płatniczych, wprowadzając m.in. nowe typy usług płatniczych, kategorie dostawców oraz nowe obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa płatności. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw, przy czym ustawa przewiduje szereg przepisów przejściowych, które mają umożliwić - działającym dotychczas dostawcom usług płatniczych - dostosowanie do nowych wymogów.

 

Grupa docelowa:

 • przedstawiciele banków, SKOK-ów oraz innych dostawców usług płatniczych, w szczególności:
  • członkowie zarządów
  • pracownicy departamentów produktowych
  • pracownicy departamentów prawnych
  • pracownicy departamentów operacyjnych
  • pracownicy departamentów IT
  • pracownicy departamentów compliance
  • pracownicy departamentów odpowiadających za obsługę klientów indywidualnych
 • przedstawiciele organów nadzoru nad rynkiem finansowym
 • przedstawiciele organów ochrony konsumentów

 

Omawiane zagadnienia:

 1. Ustawa o usługach płatniczych w kontekście implementacji PSD2
 2. Modyfikacja zakresu wyłączeń stosowania przepisów o usługach płatniczych oraz zmiany dotyczące outsourcingu
 3. Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych w ustawie implementującej PSD2
 4. Silne uwierzytelnianie użytkowników oraz inne ważne zmiany w ustawie implementującej PSD2

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę oraz formularz uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 5

Termin nadsyłania zgłoszeń do 5 czerwca 2018 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2019 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego