Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

12 kwietnia 2018 r.
Opróżnione miejsce hipoteczne

 

Tomasz Czech

Seminarium poprowadzi:
Dr Tomasz Czech - radca prawny, redaktor naczelny „Monitora Prawa Bankowego”, autor cenionych komentarzy m.in. do ustawy deweloperskiej, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o kredycie konsumenckim, jak również wielu publikacji na temat prawa bankowego i cywilnego.

Celem seminarium jest kompleksowe przedstawienie mechanizmu prawnego rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, wyjaśnienie spornych kwestii i omówienie praktycznych możliwości wykorzystania opróżnionego miejsca hipotecznego w obrocie bankowym, w szczególności przy refinansowaniu kredytów hipotecznych.

 

Grupa docelowa:

 • pracownicy departamentu prawnego
 • pracownicy działu windykacji
 • pracownicy działu restrukturyzacji
 • pracownicy działu ryzyka kredytowego

 

Omawiane zagadnienia:

 • Cel instytucji opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Zasada posuwania się hipotek naprzód
 • Reguły intertemporalne
 • Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Powstanie częściowo opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Zachowanie uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
 • Ustanowienie hipoteki na opróżnionym miejscu hipotecznym
 • Przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne
 • Granice wykonywania uprawnienia
 • Zmiana pierwszeństwa i podział uprawnienia
 • Roszczenie o ustanowienie hipoteki na opróżnionym miejscu hipotecznym
 • Roszczenie o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne
 • Podstawy wpisów do księgi wieczystej
 • Sposób dokonania wpisu
 • Zakaz umownego ograniczania uprawnienia właściciela
 • Wygaśnięcie uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
 • Wykonywanie uprawnienia w razie zajęcia nieruchomości
 • Wpływ upadłości właściciela nieruchomości na opróżnione miejsce hipoteczne
 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a opróżnione miejsce hipoteczne
 • Refinansowanie kredytu z wykorzystaniem opróżnionego miejsca hipotecznego

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę oraz formularz uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 12 kwietnia 2018 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 5

Termin nadsyłania zgłoszeń do 28 marca 2018 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2019 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego