Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

19 października 2017 r.
Nabywanie lub obejmowanie znacznych pakietów akcji banku krajowego

Partnerem merytorycznym seminarium jest kancelaria:
Baker & McKenzie

Paweł Wajda

Seminarium poprowadzi:
Prof. dr hab. Paweł Wajda - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, Of Counsel w kancelarii Baker & McKenzie T. Krzyżowski i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp. k. Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących w szczególności regulacji rynków finansowych, instrumentów finansowych i instytucji finansowych, w tym komentarzy do takich ustaw jak kodeks postępowania administracyjnego, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz redaktor naukowy i autor komentarza do ustaw tworzących tzw. prawo rynku kapitałowego. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem finansowym, dysponuje bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie doradztwa dla instytucji finansowych oraz doradztwa w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dla instytucji finansowych.

 

Celem seminarium jest przedstawienie Słuchaczom wyczerpującej charakterystyki instytucji nabywania znacznych pakietów akcji banku krajowego. W szczególności charakterystyce zostanie poddany przebieg postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu odnośnie do nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego, jak również zostaną scharakteryzowane środki nadzoru, które Komisja Nadzoru Finansowego może zastosować do akcjonariuszy banku krajowego (jak zakaz wykonywania prawa głosu z akcji banku krajowego i nakaz zbycia akcji banku krajowego w wyznaczonym terminie).

 

Grupa docelowa:
Seminarium przeznaczone jest dla pracowników departamentów prawnych banków i innych instytucji finansowych (jak np. zakłady ubezpieczeń czy domy maklerskie, z uwagi na okoliczność, że rozwiązania prawne dla tych instytucji są niemal identyczne z tymi przyjętymi na gruncie ustawy Prawo bankowe), pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jak również podmiotów zainteresowanych transakcjami typu share deal w obrębie rynku finansowego.

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę oraz formularz uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 19 października 2017 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 2

Termin nadsyłania zgłoszeń do 9 października 2017 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2018 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego