Nasze seminaria

Nasze seminaria

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem nadchodzących konferencji, szkoleń i seminariów

14 listopada 2017 r.
Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych

Partnerem merytorycznym seminarium jest kancelaria:
dLK

Konrad Stolarski

Seminarium poprowadzi:
Dr Konrad Stolarski jest radcą prawnym związanym z kancelarią dLK, doktorem nauk prawnych i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest współpracownikiem i wykładowcą w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystą naukowym Universitat Internacional de Catalunya, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i nagród prawniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach o charakterze transgranicznym. Doradzał w szeregu projektów o charakterze wielojurysdykcyjnym, podlegających jednocześnie pod różne krajowe i międzynarodowe porządki prawne. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i regulacji rynków finansowych oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 

Cele seminarium:

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane ze zmianami w zakresie zasad świadczenia usługi płatniczych wprowadzanymi przez dyrektywę PSD II. Szkolenie koncentruje się na kwestiach operacyjnych związanych z koniecznością dostosowania działalności do zmian w zasadach świadczenia usług płatniczych oraz na przedstawieniu szans i zagrożeń, a także na wskazaniu głównych obszarów decyzyjnych i możliwych wariantów postępowania w związku ze zmianą środowiska regulacyjnego będącej skutkiem implementacji PSD II.

 

Grupa docelowa:

 • przedstawiciele banków, SKOK-ów oraz innych dostawców usług płatniczych, w szczególności:
  • członkowie zarządów
  • pracownicy departamentów produktowych
  • pracownicy departamentów prawnych
  • pracownicy departamentów operacyjnych
  • pracownicy departamentów IT
  • pracownicy departamentów compliance
  • pracownicy departamentów odpowiadających za obsługę klientów indywidualnych
 • przedstawiciele organów nadzoru nad rynkiem finansowym
 • przedstawiciele organów ochrony konsumentów

 

Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 900 zł + 23% VAT.

Pobierz ulotkę oraz formularz uczestnictwa w seminarium »

Warszawa, 14 listopada 2017 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54
Sala nr 2

Termin nadsyłania zgłoszeń do 2 listopada 2017 r.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego
ul. Księcia E. Lubomirskiego 5 | 05-250 Radzymin
tel.: +48 22 243 16 91 | e-mail: ispb@ispb.pl | www.ispb.pl

Wydawca miesięcznika
Monitor Prawa Bankowego

Copyright © 2009-2018 Instytut Szkoleń Prawa Bankowego